Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine

Vloga partnerja pri projektu PP
Naziv institucije v izvornem jeziku Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
Ime organizacije v angleščini Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
Kratica projektnega partnerja ZVKDS
   
Država SI, SLOVENIJA
Regija SI02, Zahodna Slovenija
Podregija SI021, Osrednjeslovenska
Naslov Poljanska cesta 40
1000 Ljubljana
   
Odgovorna oseba Jernej Hudolin
jernej.hudolin@zvkds.si
+386 1 23 43 140
Kontaktna oseba Suzana Vešligaj,
suzana.vesligaj@zvkds.si
+38622284823
Izkušnje partnerja POZNAVANJE OHRANJANJA DEDIŠČINE

– OMOGOČA DOSTOPNOST
DO DEDIŠČINE IN UŽIVANJE V NJEJ SEDANJIM IN BODOČIM RODOVOM.

– OBMOČNA ENOTA MARIBOR OPRAVLJA JAVNO SLUŽBO NA PODROČJU VARSTVA nepremične in z njo povezane premične KULTURNE DEDIŠČINE na območju Pomurske, Podravske in Koroške regije.

– Izvaja upravne in strokovne naloge na področju varstva nepremične in z njo povezane premične in žive dediščine.

– OHRANJA DEDIŠČINO in preprečuje škodljive vplive nanjo.

– Identificira, dokumentira, preučuje, vrednoti in interpretira nepremične, premične in žive dediščine.

– USMERJA, VODI IN IZVAJA predhodne RAZISKAVE SPOMENIKOV.

– Izvaja preliminarne raziskave na spomenikih kulturne dediščine.

– Razvija nove inovativne pristope ter metodologije na področju konservatorstva-restavratorstva.

KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE

– Predstavlja dediščino javnosti, jo vključuje v sodobno življenje in RAZVIJA ZAVEST o njenih vrednostih.

– PROMOVIRA KULTURNO DEDIŠČINO in ima velik pomen pri njenem varstvu in ohranjanju.

– Dnevno komunicira z lastniki kulturne dediščine.

IZOBRAŽEVANJE IN PRENAŠANJE ZNANJA

– Izvaja izobraževanja na šolah in predava na konferencah o pomembnosti varovanja kulturne dediščine.

– Sodeluje pri pripravi izobraževalnih publikacij (predstavitev kulturne dediščine).

FINANČNO VODENJE PROJEKTOV

– Poskrbi za zaprto finančno konstrukcijo vseh izvedenih projektov (uspešno izvedenih 22 mednarodnih projektov).

Korist ZVKDS bo s projektom ESCAPE:

– Prispeval k obnovi in varovanju kulturne dediščine na programskem območju.

– OBOGATIL baze podatkov, nadgradil OPISE IN ORISE objektov KULTURNE DEDIŠČINE z zanimivimi zgodbami in slikovnim materialom.

– PRIBLIŽAL POMEN KULTURNE DEDIŠČINE prebivalcem in obiskovalcem čezmejnega območja.

– RAZVIL INOVATIVNE PRISTOPE na področju interpretacije in promocije kulturne dediščine ter znanje o kulturni dediščini približal prebivalcem in obiskovalcem.

– Okrepil SODELOVANJE IN IZMENJAVO IZKUŠENJ s čezmejnimi partnerji. ZVKDS ima sedež v Ljubljani. V Mariboru je organizirana OE, ki je na nacionalni ravni odgovorna za varstvo kulturne dediščine v Pomurju in Podravju. Glede na to, da je rdeča nit projekta obnova in ohranjanje kulturne dediščine na partnerskem območju, je ZVKDS ključen partner v projektu, ki ima edini v RS ustrezne strokovne reference in je edina strokovna javna institucija, ki je v Podravju in Pomurju odgovorna za področje kulturne dediščine.