Mestna občina Monošter

 

Vloga partnerja pri projektu PP
Naziv institucije v izvornem jeziku Mestna občina Monošter
Ime organizacije v angleščini Municipality of Szentgotthárd
Kratica organizacije SZENTGOTT.
Oddelek/enota/sektor  
Država HU, MAGYARORSZÁG
Regija HU22, Nyugat-Dunántúl
Podregija HU222, Vas
Naslov Széll K. tér 11, 9970 Szentgotthárd
http://hivatal.szentgotthard.hu/
Davčna številka 15421481-2-18
Odgovorna oseba Gábor Huszár,
polgarmester@szentgotthard.hu,
+3694553019
Kontaktna oseba Bálint Papp,
palyazat1@szentgotthard.hu
+3694553074
Izkušnje partnerja POZNAVANJE OHRANJANJA DEDIŠČINE

– Skrbi za ohranjanje in varstvo kulturne dediščine.

– Načrtuje prostorski in gospodarski razvoj na svojem območju.

– POSPEŠUJE RAZISKOVALNO, INFORMACIJSKO, KULTURNO IN DOKUMENTACIJSKO DEJAVNOST.

– Opravlja dejavnosti za varstvo okolja. – Upravlja, obnavlja in vzdržuje javno infrastrukturo ter spomenike kulturne dediščine.

– USTVARJA POGOJE ZA RAZVOJ TURIZMA TER PROMOVIRA TURISTIČNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI OBČINE. KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE

– Vsakodnevno komunicira z občani.

– Uspešno rešuje probleme, v sodelovanju z občani.

– Aktivno vključuje prebivalce v izvajanje EU projektov (npr. sodelovanje na delavnicah).
IZOBRAŽEVANJE IN PRENAŠANJE ZNANJA

– Zagotavlja in pospešuje izobraževalne dejavnosti, preko izvajanja različnih poučnih dogodkov (kulturni dnevi in dogodki ter prireditve, večdnevni festivali).

FINANČNO VODENJE PROJEKTOV

– Uspešno izvaja investicijske in »mehke« projekte, skrbi za uravnotežen proračun.

Korist
SZENTGOTT. bo s projektom ESCAPE deležna naslednjih koristi:

– Z obnovo prostora v starem cisterijanskem samostanu, ki je spomenik kulturne dediščine, bo REVITALIZIRALA DEL KULTURNE
DEDIŠČINE V OBČINI TER TAKO PRISPEVALA K VEČJI PRIVLAČNOSTI ZGRADBE ZA OBISKOVALCE.

– Z novim čezmejnim turističnim produktom »pobeg v različnost ver – v čas cisterijancev« POSPEŠILA RAZVOJ TURISTIČNE PANOGE in podpornih gospodarskih dejavnosti na svojem območju. – Z večjim promocijskim dogodkom poskrbela za atraktivno predstavitev novega čezmejnega produkta ter posledično vplivala na povečanje števila obiskovalcev in števila nočitev v programskem območju. – Okrepila sodelovanje in izmenjavo izkušenj s čezmejnimi partnerji v projektu. – NADGRADILA IZKUŠNJE vodenja in izvajanja čezmejnih projektov.