O projektu

O PROJEKTU ESCAPE

 

Občina Apače je kot vodilni partner projekta na 1. rok javnega razpisa Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Madžarska 2014-2020 prijavila vlogo z naslovom »ESCAPE«.  Projekt »ESCAPE« se delno sofinancira s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 943.220,04 EUR. Skupna vrednost projekta znaša 965.877,70 EUR. V projektu »ESCAPE«, ki se izvaja v obdobju od aprila 2017 do aprila 2019, sodeluje 9 partnerjev:

  • Občina Apače,
  • Občina Lenart,
  • Občina Monošter,
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
  • Občina Sveta Ana,
  • Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
  • Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci,
  • Mestna občina Őriszentpéter,
  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije

 

CILJI

 

Skupni teritorialni izzivi, ki jih naslavlja ESCAPE, so: treba je OPLEMENITITI turistični tok v magnetih; obiskovalcem podeželja ponuditi ATRAKTIVNO TURISTIČNO PONUDBO, ki jih bo motivirala, da prenočijo na območju; DIVERZIFICIRATI obstoječo ponudbo s čezmejnimi turističnimi produkti; ZAŠČITITI elemente kulturne in naravne dediščine; na segmentu čezmejne trajnostne turistične ponudbe je treba ZMANJŠATI OZEMELJSKO NESKLADJE ter z integriranim pristopom spremeniti manj vidne potenciale v EDINSTVENE TURISTIČNE DESTINACIJE.
Projekt je zastavljen tako, da bo imel KLJUČNO VLOGO pri izkoriščanju čezmejnih potencialov oz. izzivov.

Izhodišče je, da so obravnavana področja zgodovinsko povezana. Večja turistična središča (Hévíz, Bük, Moravske T., Ptuj…) so usmerjena v nepovezovalni termalni turizem brez čezmejnega vpliva (vsak deluje sam zase). Turistična ponudba na podeželju je šibka, nepovezana. ČEZMEJNI POMEN projekta ESCAPE je IZJEMEN: Temeljil bo na AKTUALNEM POPISU kulturne in naravne dediščine čezmejnega območja, zaradi česar se bo POVIŠALA DODANA VREDNOST skupnega območja.

S tem, ko bo naslavljal aktualno problematiko različnih oblik diskriminacije in nestrpnosti (do beguncev, izseljencev, različnih ver, depriviligiranih skupin, žensk, invalidov in ostalih ranljivih skupin), se bo na čezmejnem območju dvignila stopnja MEDSEBOJNEGA RAZUMEVANJA DRUGAČNOSTI, ki izhaja iz preteklosti, različnih kultur in ver. 5 novo razvitih turistični produktov bo prispevalo k OHRANJANJU, VARSTVU, PROMOCIJI IN RAZVOJU KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE (10.000 obiskov podprtih spomenikov naravne in kulturne dediščine in 310 obiskovalcev interpretativnih in izobraževalnih dogodkov).

POVEČALO se bo ŠTEVILO NOČITEV (za 3.000). Projekt POVEZUJE SKUPNE ČEZMEJNE PREDNOSTI (kultura, narava, ljudje) v smiselno zaključeno celoto s skupnim imenovalcem »strpnost«.
ESCAPE je nujen projekt za prihodnji trajnostni razvoj na obravnavanem čezmejnem območju.