Mestna občina Őriszentpéter

Vloga partnerja pri projektu PP
Naziv institucije v izvornem jeziku Mestna občina Őriszentpéter
Ime organizacije v angleščini Municipality of Őriszentpéter
Kratica organizacije ŐRISZENT.
Oddelek/enota/sektor  
Država HU, MAGYARORSZÁG
Regija HU22, Nyugat-Dunántúl
Podregija HU222, Vas
Naslov Városszer 106, 9941 Őriszentpéter
http://oriszentpeter.hu/
Davčna številka 15733713-2-18
Odgovorna oseba Zoltán Őr,
polgarmester@oriszentpeter.hu,
+36304007303
Kontaktna oseba Barbara Györkene Bognar,
bognar.barbara@orsegleader.hu
+36307304394
Izkušnje partnerja POZNAVANJE OHRANJANJA DEDIŠČINE

– Skrbi za upravljanje in ohranjanje naravnega parka Őrség.

– Načrtuje prostorski in gospodarski razvoj na območju občine.

– Opravlja dejavnosti za varovanje narave in varstvo okolja.

– USTVARJA POGOJE ZA RAZVOJ TURIZMA TER PROMOVIRA NARAVNE IN TURISTIČNE ZNAMENITOSTI OBČINE.

– TURIZEM SPODBUJA Z RAZLIČNIMI ORGANIZIRANIMI DOGODKI IN PRIREDITVAMI, ki privabljajo obiskovalce (organizira različne prireditve in festivale).

– SODELUJE V ČEZMEJNIH IN MEDNARODNIH PROJEKTIH. KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE

– organizira družabne dogodke za občane in obiskovalce,

– vsakodnevno komunicira z občani ter uspešno rešuje probleme, v sodelovanju z občani.

IZOBRAŽEVANJE IN PRENAŠANJE ZNANJA

– zagotavlja izobraževalno dejavnost s področja naravne dediščine in socialnega varstva,

– skrbi za vseživljenjsko učenje občanov.
FINANČNO VODENJE PROJEKTOV

– poskrbela je za uspešno izvedbo 6 investicijskih in »mehkih« projektov, financiranih iz EU sredstev,

– skrbi za uravnotežen proračun.

Korist
ŐRISZENT. bo s projektom ESCAPE:

– Ambientalno UREDILA DEL NARAVNE DEDIŠČINE (ureditev in označitev točk pobega v naravnem parku Őrség). S tem bo prispevala k večji urejenosti parka ter na zanimiv način (preko nalog pobega) predstavila obiskovalcem območje parka.

– Z novimi čezmejnimi turističnimi produkti (»pobeg po naravnem parku«) pospešila razvoj turistične panoge in podpornih gospodarskih dejavnosti na svojem območju.
– Prispevala k POVEČANJU ŠTEVILA OBISKOVALCEV območja in nočitev na programskem območju. Večje število obiskovalcev bo imelo posledično ugoden vpliv na stanje gospodarstva v občini.

– Okrepila sodelovanje in izmenjavo izkušenj s čezmejnimi partnerji v projektu ter nadgradila izkušnje vodenja in izvajanja čezmejnih projektov.