Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci

Vloga partnerja pri projektu PP
Naziv institucije v izvornem jeziku Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci
Ime organizacije v angleščini Raba Rural Slovenian Cultural and Tourism Association Orfalu
Kratica organizacije PKTDA
Oddelek/enota/sektor  
Država HU, MAGYARORSZÁG
Regija HU22, Nyugat-Dunántúl
Podregija HU222, Vas
Naslov Fő út 48 48, 9982 Orfalu
Davčna številka 18898419-1-18
Odgovorna oseba Károly Holecz,
andovci69@gmail.com,
+36202557895
Kontaktna oseba Károly Holecz,
andovci69@gmail.com,
+36202557895
Izkušnje partnerja JEZIKOSLOVNE IN KULTUROLOŠKE KOMPETENCE

– Ustanovljeno z namenom, da prispeva k ohranitvi jezikovne in kulturne dediščine Slovencev na Madžarskem.

– Aktivno deluje tudi na področju razvoja kulturne dediščine in turizma.

– Člani so aktivni na številnih področjih družabnega življenja na dvojezičnem območju Porabja in bodo s svojimi izkušnjami in znanjem OBOGATILI VSEBINO
PROJEKTA.

ORGANIZACIJSKE KOMPETENCE

– Društvo je nevladna organizacija, ki je IZKUŠEN ORGANIZATOR ALI SOORGANIZATOR porabskih tradicionalnih prireditev, ki pritegnejo več sto obiskovalcev iz obmejne regije.

– Ima dobre stike s turističnimi magneti mikroregije, ki bodo posredno tržili tudi projektne aktivnosti in samo atrakcijo »pobega v zgodovino čarovništva

– pobega iz hiše ljudskega verovanja«. PKTDA ima ustrezne kadrovske in finančne kapacitete. Za izvajanje projekta bo zaposlilo 1 osebo.
Projektne aktivnosti bo predfinanciralo iz svojega proračuna.

Korist
PKTDA bo s projektom ESCAPE:

– Z izvedbo dogodkov in promocijskih aktivnosti prispevalo k POVEČANJU ŠTEVILA OBISKOVALCEV območja in povečanju števila nočitev na programskem območju.

– Ambientalno uredilo dostop in prostor za izvajanje novega turističnega produkta (»pobeg v zgodovino čarovništva – pobeg iz hiše ljudskih verovanj«).

– POVEČALO ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA in s tem nadaljni razvoj nevladne organizacije.

– POVEČALO PREPOZNAVNOST DRUŠTVA V ŠIRŠEM ČEZMEJNEM OBMOČJU.

– Okrepilo povezovalno vlogo med čezmejnim območjem in prebivalci obeh strani meje.

– Okrepilo sodelovanje in izmenjavo izkušenj s čezmejnimi partnerji v projektu.

– Nadgradilo izkušnje vodenja in izvajanja čezmejnih projektov.