Sveti Andraž v Slov. goricah Önkormányzata

A partner szerepe a projektben PP
Az projekt partner intézményének neve nemzeti nyelven Sveti Andraž v Slov. goricah Önkormányzata
A projekt partner intézményének neve angolul Municipality of Sveti Andraž in Slov. gorice
A projekt partner nevének rövidítése SV.ANDRAŽ
Intézményi egység /
Ország SI, SLOVENIJA
Régió SI01, Vzhodna Slovenija
Megye SI012, Podravska
Cím Vitomarci 71, 2255 Vitomarci
http://www.sv-andraz.si/
Adószám SI 72359528
Aláírásra jogosult képviselő Darja Vudler,
info@sv-andraz.si,
+38627579530
Kapcsolattartó Darja Vudler,
info@sv-andraz.si,
+38627579530
Projekt partner tapasztalatai A PROJEKT SZAKMAI TERÜLETÉNEK ISMERETE – Az örökség és tradíció
ápolásával kapcsolatos kulturális rendezvények szervezése, a
kutatási és egyesületi élet támogatása. – Lehetővé teszi a
biztonságos hozzáférést a kulturális műemlékekhez, gondoskodik A
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MŰEMLÉKEINEK VÉDELMÉRŐL ÉS
FENNTARTÁSÁRÓL saját térségében. – Támogatja a kulturális és
természeti örökség műemlékeinek felújítását. – Gondoskodik a
levegő, a talaj, a vízforrások védelméről, a zajvédelemről, a
hulladékgyűjtésről és lerakásról, valamint további a
KÖRNYEZETVÉDELMET ÉS A TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELMÉT
SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT. – Segíti a gazdasági szereplők
problémáinak kezelését, EU-s projektekben való részvétellel
ÖSZTÖNZI A GAZDASÁGI ÁGAZATOK FEJLŐDÉSÉT. KOMMUNIKÁCIÓS
KOMPETENCIÁK – Az önkormányzat tevékenységébe bevonja a helyi
egyesületeket, és velük együttműködve szervez kulturális
rendezvényeket. – Napi kapcsolatot ápol a polgárokkal. KÉPZÉSEK
ÉS ISMERETEK ÁTADÁSA – Biztosítja a felnőttképzés feltételeit. –
Néprajzi, történelmi, kulturális, örökségvédelmi és egyéb képzési
tanácskozások és műhelyfoglalkozások szervezése. JOGI
KOMPETENCIÁK – Felelős a közúti infrastruktúra rendezettségéért,
azaz a helyi közutak, gyalogos- és kerékpáros felületek, sportpályák,
stb. irányításáért, építéséért és karbantartásáért. – Önállóan
bonyolít közbeszerzési eljárásokat. PROJEKTEK PÉNZÜGYI VEZETÉSE
– A községi költségvetés gazdaságos felhasználása. – 5 EU projekt
sikeres pénzügyi vezetése.
Előny SV.ANDRAŽ az ESCAPE projektben: – Az új turisztikai termék által
ösztönzi a turizmus és a támogató gazdasági tevékenységek
fejlesztését. – Gondoskodik az önkormányzat középpontjában lévő
„titokzatos síkság” toleranciapontjainak kialakításáról
(kulturálisörökség műemlékeinek felújítása a térség vonzereje és a
látogatói létszám növelésének céljából). – A „menekülés az
oktatásba időutazással” című ÚJ TURISZTIKAI TERMÉKKEL növeli a
térség látogatóinak és vendégéjszakáinak számát, bemutatja az
oktatás fejlődésének történetét. – Elmélyíti kapcsolatait és a
tapasztalatcserét a projektpartnerekkel. – BŐVÍTI AZ
ALKALMAZOTTAKNAK a határon átnyúló projektekben szerzett
TAPASZTALATAIT ÉS ISMERETEIT.