A projektről

A projekt alapadatai

A Dráva- és Muravidéken, valamint Vas megyében a kulturális és természeti örökség egy részét, különálló,
összefüggéstelen, rendszertelen és nehezen hozzáférhető mivolta miatt TELJESEN MELLŐZZÜK. Az ESCAPE projekt erre a területi kihívásra
reagál – 81 toleranciapontot kíván nemesíteni (ingyenes digitális bázisban lévő attraktív leírásokkal és ambientális rendezéssel),
majd fenntarthatóan 5 VONZÓ, HATÁRON ÁTNYÚLÓ TURISZTIKAI TERMÉK (menekülés) formájában összekapcsolni. A menekülések
az élményekre, kutatásra és tanulásra vagyó turisták minden szegmensének vonzóak lesznek. A projekt általános célja a
kínálat diverzifikálásával NEMESÍTENI a mágnesek TURISZTIKAI FOLYAMATAIT és csökkenteni a területi egyenetlenségeket.
Rendszerezett, integrált megközelítéssel egyedi turisztikai desztinációvá kívánjuk alakítani a kevésbé látható adottságokat. A
beavatkozási logika azon turisták keresletére irányul, akik most csak a mágnesek vonzerejét tapasztalják, míg a projekt befejezése után
a vidéki térséget is kutatni fogják. Az új élménytermékeket a (menekültek, kivándoroltak, különböző vallások, hátrányos helyzetű
csoportok, … iránti) TOLERANCIA tematikája kapcsolja össze. 3.000 vendégéjszaka, a műemlékek/nevezetességek 10.000 látogatója, 310
résztvevő az interpretáló és képzési eseményeken. A tevékenységekből elsősorban a turistáknak és a helyi lakosságnak származik előnye.
Mivel az érintett térség idegenforgalmában azonos jellemzőket és hiányosságokat tapasztalunk, rendkívül fontos a HATÁRON ÁTNYÚLÓ
EGYÜTTMŰKÖDÉS. Csupán helyi nemzeti megközelítéssel ezek a termékek hiányosak, és elkülönültek, és sokkal drágábbak lennének. Az
innováció a hagyományos örökségnek a digitális kommunikációval – alkalmazások és QR kódok – általi nemesítésében van. Az
ambiciózus projekt megvalósításának elkerülhetetlen feltétele az összes stratégiai szerepet lefedő, komplementer résztvevők közötti
széleskörű partnerség.

 

Az ESCAPE által kezelt közös területi kihívások: a mágnesek turisztikai folyamatának NEMESÍTÉSE; ATTRAKTÍV TURISZTIKAI KÍNÁLAT
kialakítása, amely több napig a térségben tartja a vidékre látogatókat – vendégéjszakák; a kínálat határon átnyúló új turisztikai
termékekkel történő DIVERZIFIKÁLÁSA; a kulturális és természeti örökség elemeinek VÉDELME; A TERÜLETI EGYENETLENSÉGEK
CSÖKKENTÉSE a határon átnyúló fenntartható turisztikai kínálatban; integrált megközelítéssel a kevésbé látható adottságok EGYEDI
TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓKKÁ alakítása.
A projekt KULCSSZEREPPEL bír a határon átnyúló kihívások tekintetében. A vizsgált területek történelmi összefüggéséből indul. A nagyobb
turisztikai központok (Hévíz, Bük, Moravske T., Ptuj…) a határon átnyúló hatások nélküli, különálló termálturizmus elvét követik
(egyedül). A vidéki térség turisztikai kínálata gyenge, összefüggések nélküli. Az ESCAPE projekt RENDKÍVÜLI HATÁRON ÁTNYÚLÓ
JELENTŐSÉGE:
A határon átnyúló térség kulturális és természeti örökségének AKTUÁLIS JEGYZÉKÉRE épít, így megnő a közös térség HOZZÁADOTT
ÉRTÉKE. Azzal, hogy a (menekültek, kivándorlók, különböző vallások, hátrányos helyzetű csoportok, nők, fogyatékkal élők és egyéb
sérülékeny csoportokkal szembeni) diszkrimináció és az intolerancia megjelenési formái aktuális problematikáját kezeli. Az 5 újonnan
kifejlesztett turisztikai termék hozzájárul a KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉHEZ, VÉDELMÉHEZ, PROMÓCIÓJÁHOZ ÉS
FEJLŐDÉSÉHEZ. (10.000 látogató a kulturális és természeti örökség létesítményeinél, 310 résztvevő az interpretáló és képzési
eseményeken). BŐVÜL A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA (+3.000). A projekt a „tolerancia” közös nevező alapján ésszerű egységbe KAPCSOLJA
ÖSSZE A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÖZÖS ELŐNYÖKET (kultúra, természet, emberek).
Az ESCAPE az érintett határon átnyúló térség jövőbeni fenntartható fejlődésének fontos projektje.

A projekt RENDSZERSZINTŰ hozzáállása: átfogó, eredményorientált, összekötő és szakmai. Célja a vidéki térség kulturális és
természeti öröksége adottságainak diverzifikálása. Újdonság, hogy a célcsoportoknak MODERN TARTALMAKKAL AKTUALIZÁLJA A
HAGYOMÁNYOS KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGET, KORSZERŰ KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁKON szólítja meg őket. A látogatóknak
MINŐSÉGI FELVILÁGOSÍTÁST nyújt az aktuális témákról (történelem, kultúra, természet, emberek. A projektpartnerek az összes szakmai
stratégiai funkciót ellátják. A projekt újszerű megközelítései: az örökség határon átnyúló 81 pontjának szakmai felértékelése, és
termékekbe történő logikus összekapcsolása; a „menekülés” rendszerű turisztikai termékek fejlesztése történetekkel és játékokkal; a
vásárlók pontgyűjtéssel történő ösztönzése jó gyakorlatának a kulturális és természeti örökség terére történő átvitele (motiválás, hogy a
határon átnyúló térség minél több nevezetességét / menekülését megtekintsék, amiért praktikus díj jár – helyi termék/szolgáltatás);
digitális marketing (okos telefonnal történő online pont/jelszógyűjtést segítő webes alkalmazás, a kulturális és természeti örökség
pontjainak 3D megjelenítése, QR kóddal jelölt toleranciapontok, internetes közösség és önkiszolgáló portál létrehozása, mobil marketing
a termékek promóciójához); a mágnesek kompetenciáinak és referenciának kihasználása a diverzifikált kínálat promóciójához.
Hasonló turisztikai csomagok a térségben nincsenek. A turisztikai ágazatnak a programterületen alkalmazott GYAKORLATÁT a
mágnesek HATÁRON ÁTNYÚLÓ HATÁSOK NÉLKÜLI, egymástól elkülönült gyógyturizmusa képezi. Az ESCAPE túllép ezen a gyakorlaton,
mivel a HATÁRON ÁTNYÚLÓ MOBILITÁST, és SZINERGIAHATÁSOKAT ösztönzi (a magyarországi desztinációk meglátogatása szlovéniai
látogatásra ösztönöz), attraktív módon teszi lehetővé a kulturális és természeti örökséggel kapcsolatos ISMERETTERJESZTÉST,
tartalmazza az aktuális DIGITÁLIS INTÉZKEDÉSEKET és FENNTARTHATÓ OUTPUTOKAT biztosít.